● Pianki PIR

Produkty firmy

  Pianki PIR wciąż pozostają względnie nowymi materiałami termoizolacyjnymi, chociaż na świecie stosowane są już od ponad czterdziestu lat. Data ich powstania jest nieznana, bo na początku obwarowane były klauzulą tajności z racji zastosowań w amerykańskich programach technologii militarnych i kosmicznych. Od pewnego czasu w sektorze termoizolacji odnotowywany jest wzrost zapotrzebowania na poliizocjanurat z powodu lepszego zachowania w reakcji na ogień niż w przypadku poliuretanu.

Współczynnik przewodnictwa cieplnego λD = 0,020-0,023 W/mK

(λ = współczynnik przewodnictwa cieplnego, wartość przeliczeniowa).

  Wyjątkowe właściwości tego materiału w połączeniu z aluminium, płytą gipsowo-kartonową czy bitumizowanym włóknem szklanym dają możliwość stosowania go w:

  • izolacji podłóg
  • izolacji wnętrz
  • izolacji budynków przemysłowych i rolniczych
  • izolacji dachów płaskich I tarasów
  • izolacji muru trójwarstwowego

Katalog produktów

Do góry● Polistyren ekstrudowany (XPS)

  Produkty firmy  

Ursa

  oraz  

  

   Polistyren ekstrudowany (XPS) znajduje zastosowanie w izolacji obwodowej, fundamentów na gruncie, dachów odwróconych oraz parkingów. Duża, jak dla materiału izolacyjnego wytrzymałość mechaniczna płyt XPS na ściskanie, pozwala na zastosowanie tam, gdzie występują wysokie obciążenia punktowe. Jednocześnie XPS charakteryzuje się strukturą zamkniętokomórkową. Może być stosowany tam, gdzie materiał izolacyjny jest narażony na wilgoć.


Do góry